OCENIANIE SZKOLNE, A POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

SYMBOL: 1189/O/12/13
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 12
 

Cel:
 Rozwijanie umiejętności obiektywnego oceniania postępów ucznia

Treści:

  •  funkcje ocen w nauczaniu
  •  kryteria formułowania oceny szkolnej
  •  przedmiot oceny szkolnej i jego znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia
  •  ocenianie sumujące, a kształtujące.
  •  przedmiotowy a wewnątrzszkolny system ocen

Termin: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł