ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY – PROFILAKTYKA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Symbol:

1206/O/12/13

Adresaci:

Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół

Forma zajęć:

wykład, warsztaty

Liczba godzin:

10

Cel:

Zdobycie wiedzy o rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży, nabycie umiejętności rozmowy o sferze
seksualnej z dziećmi i młodzieżą

Treści:

 • rozwój psychoseksualny – etapy i typowe zachowania
 • pytania zadawane przez dzieci
 • rozróżnienie zachowań normalnych i patologicznych
 • wykorzystanie seksualne
 • tabu seksualne
 • fazy rozwoju seksualnego
 • odkrywanie ciała w okresie dzieciństwa
 • formy erotyzmu dziecięcego
 • przemoc seksualna i jej rozpoznawanie
 • zasady rozmów z dziećmi i odpowiedzi na pytania

Miejsce:

Sale wykładowe „Centrum IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)

Cena:

100 zł