Kurs Trenerski

Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

Czas trwania: 50 godz

Koszt: 752zł (cena zawiera już podatek VAT)

 

Program kursu obejmuje:

 1. budowanie relacji z grupą
  • nawiązywanie relacji trenerskiej
  • doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji (aktywne słuchanie, techniki zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja, konstruktywna krytyka)
  • trener jako lider i jako moderator grupy
 2. tworzenie swojego wizerunku jako trenera
  • odkrywanie autentycznego i stabilnego „ja” w grupie
  • wypracowywanie i utrwalanie własnego stylu pracy
  • zabiegi autoprezentacyjne
  • komunikacja werbalna i niewerbalna, praca z ciałem, emisja głosu
 3. strategie oddziaływania na grupę
  • techniki wywierania wpływu
  • moderowanie procesu grupowego
  • wzmacnianie zachowań pożądanych
  • konstruktywne wykorzystywanie konfliktów
 4. wykorzystanie procesu grupowego
  • rozwój grupy i dynamika procesu grupowego
  • struktura grupy i rodzaje ról
  • opór, przeniesienie i przeciwprzeniesienie
 5. diagnoza potrzeb grupy
  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych i potencjałów rozwojowych
  • przewidywanie potencjalnych przeszkód rozwojowych
  • diagnoza ról grupowych i wynikających z nich komplikacji
 6. metodologia szkoleń
  • metody i techniki szkoleniowe
  • przekaz multimedialny i alternatywne formy nauczania
  • interaktywność pracy trenera
 7. projektowanie programów szkleń
  • metody konstruowania szkoleń, przygotowywanie narzędzi
  • koordynacja cele - metody - środki - czas
  • ewaluacja szkoleń